fbpx

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik

for BabyOasen ApS

Hos BabyOasen ApS mener vi, at det er vigtigt at værne om privatlivets fred. Derfor bestræber vi os på at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, når bruger vores produkter og services. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer dine persondata, og hvilke rettigheder du har over de persondata, du afgiver til os.

Vi kan til enhver tid opdatere vores privatlivspolitik, fx hvis vi skifter systemer eller procedurer. Du kan altid se den gældende version her: www.babyoasen.dk/privatlivspolitik. Vi oplyser endvidere altid i vores nyhedsbrev, når privatlivspolitikken opdateres.

Privatlivspolitikken er senest opdateret: 12. maj 2019 

Kontakt og dataansvarlig

BabyOasen ApS er dataansvarlig for de persondata, der behandles i forbindelse med, at du er kunde, kursist eller bruger vores øvrige services. Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Se afsnittet længere nede om dine rettigheder.

BabyOasen ApS
Att.: Anne Juul Wallin
Borrelyngen 8
2770 Kastrup
CVR nr.: 39918544
E-mail: mail@babyoasen.dk

 

Hvilke persondata indsamles og hvorfor?

Når du bruger produkter og services fra BabyOasen ApS indsamles data. Vi indsamler og behandler kun data, som du selv afgiver. Vi indhenter ikke data fra andre, og anvender ikke profilering eller automatiserede beslutninger. Formålet med at indsamle og behandle dine data er at:

  • Give dig adgang til tjenester, som du har anmodet om eller købt af os
  • Tilpasse indhold så det passer til dig
  • Forbedre vores hjemmeside
  • Kontakte dig med opdateringer til vores hjemmeside, produkter og tjenester
  • Kontakte dig med markedsføring og reklame, som vi mener, kan være af interesse for dig

Du kan læse flere detaljer om de data vi indsamler og behandler herunder:

 

Når du besøger vores hjemmeside

Formål
Når du besøger www.babyoasen.dk, opsamler cookies information om din adfærd på vores side med det formål at forbedre oplevelsen på hjemmesiden, og for at kunne lave mere målrettet markedsføring. Du kan læse mere i vores cookiepolitik her www.babyoasen.dk/cookiepolitik

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Det er nødvendigt for os at analysere performance af vores hjemmeside, og derfor vurdere vi, at vi har legitim interesse til at behandle disse oplysninger, da vi opsamling og videregivelse af besøgsadfærd på hjemmesiden ikke bryder med de besøgendes grundlæggende rettigheder. Hvis du ikke ønsker, at din adfærd på hjemmesiden registreres, kan du slå cookies fra. Læs her hvordan du kan slå cookies fra.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
De persondata der indsamles er ip-adresse samt information om hvilke sider der besøges og hvilke knapper der klikkes på.

Modtagere af personoplysninger
Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger (ip-adresser) til Google og Facebook. Begge firmaer er i USA, og er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikrer at firmaerne behandler persondata i henhold til gældende EU lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger
Da data videregives til tredjepart (Facebook og Google) har vi ikke kontrol over hvornår de slettes. For mere information henviser vi til Googles persondatapolitik og Facebooks persondatapolitik.

Links til andre hjemmesider
Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for disse hjemmesider og deres indsamling af personoplysninger. Vi anbefaler, at du læser hjemmesidernes cookie og privatlivspolitik før du eventuelt afgiver persondata.

Når du bruger vores kontaktformular på vores hjemmeside eller sender os en e-mail

Formål
Hvis du sender en besked til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne svare på din henvendelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Vi vurderer at behandlingen af dine oplysninger er af legitim interesse, da du selv har oplyst dine informationer med formålet at blive kontaktet af os.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Vi indsamler navn og e-mail adresse, samt den besked du skriver til os.

Modtagere af personoplysninger
Oplysningerne videregives ikke til andre uden for virksomheden. Oplysningerne opbevares og behandles af vores databehandler Unoeuro Danmark A/s. Vi har indgået en databehandleraftale med Unoeuro Danmark A/S, og de kan ikke bruge dine data til egne formål, men handler kun ud fra vores instruks. Da det er en dansk virksomhed, skal de følge persondataforordningen.

Opbevaring af personoplysninger
Vi gennemgår e-mails månedligt, og sletter løbende, når der ikke længere er behov for at opbevare dem til juridiske, forretningsmæssige eller skattemæssige formål.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Formål
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev bruger vi dine oplysninger til at kunne sende dig e-mails med information, nyheder, tilbud, nye produkter, invitationer til events samt øvrig markedsføring.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger baseret på samtykke, som du har afgivet ved tilmeldelse af nyhedsbrev. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan altid opdatere dine data eller fravælge at modtage yderligere email-korrespondance fra BabyOasen ApS, ved at klikke i bunden af en af de mails du modtager med nyhedsbreve.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamles navn, mailadresse og eventuelt terminsdato.

Modtagere af personoplysninger
Dine oplysninger videregives ikke udenfor virksomheden. Oplysningerne opbevares og behandles af vores databehandler Simplero (Powerful Through Grace, Inc.) Vi har indgået en databehandleraftale med Simplero, og de kan ikke bruge dine data til egne formål, men handler kun ud fra vores instruks. Simplero er beliggende i USA, men er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikrer at de behandler persondata i henhold til gældende EU lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger
Oplysningerne opbevares så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev, og slettes automatisk, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig et web foredrag

Formål
Hvis du tilmelder dig et web foredrag behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne registrere de tilmeldte, og sende link til dig med adgang til web foredraget, samt med det formål at kunne sende servicemeddelelser om web foredraget umiddelbart op til og efter afholdelse.

Du bliver kun tilmeldt nyhedsbrevet, hvis du samtidig giver aktivt samtykke til det. (se afsnit om nyhedsbrev)

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne overholde vores aftale og give dig adgang til web foredraget.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Når du tilmelder dig et web foredrag oplyser du navn og e-mailadresse.

Modtagere af personoplysninger
Dine oplysninger videregives ikke udenfor virksomheden. Oplysningerne opbevares og behandles af vores databehandler Simplero (Powerful Through Grace, Inc.) Vi har indgået en databehandleraftale med Simplero, og de kan ikke bruge dine data til egne formål, men handler kun ud fra vores instruks. Simplero er beliggende i USA, men er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikrer at de behandler persondata i henhold til gældende EU lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne opbevares indtil 14 dage efter arrangementet og slettes herefter, medmindre du ved tilmelding også har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, eller hvis du har besvaret en mail (se da afsnittet om nyhedsbrev og mail)

Facebook og Messenger

Du har mulighed for at kommunikere med os over Facebook og Messenger. Hvis du deler oplysninger med os over Facebook eller Messenger, er det Facebooks privatlivspolitik der gælder. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os via mail i stedet for Messenger, og at du aldrig sender følsomme informationer over Facebook eller Messenger. Hvis du kommunikerer på vores Facebookside eller i vores Facebook grupper, beder vi ligeledes om at undgå at dele personfølsomme oplysninger.

Dine rettigheder

Når du oplyser dine persondata har du som udgangspunkt rettigheder ifølge Persondataforordningen og andre love. Såfremt du ønsker at gøre brug af en af nedenstående rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på mail@babyoasen.dk.

Retten til at tilbagekalde samtykke til behandling af dine data

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, til at vi må bruge dine persondata. Du sender en mail med din anmodning til: mail@babyoasen.dk. Vi kan dog beholde de persondata som er nødvendige for at opfylde vores aftaler og overholde eventuelle juridiske forpligtelser. Vi gør også opmærksom på, at du ved tilbagetrækning af samtykke ikke længere vil modtage nyhedsbrev, og have adgang til online materialer, herunder kurser som du har købt adgang til. Du kan dog til en hver tid afmelde vores nyhedsbrev, og stadig beholde adgangen til eventuelle køb. Det gør du let, ved at klikke i på afmeld i bunden af en af de mails du modtager fra os.

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Du har ret til at blive informeret omkring de persondata vi behandler vedrørende dig og hvordan de behandles.

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Du har ret til at anmode om bekræftelse på, at dine persondata bliver behandlet samt at få indsigt i de data der behandles om din person.

Retten til berigtigelse

Såfremt de data vi behandler om dig, er mangelfulde eller urigtige, har du ret til at berigtige disse.

Retten til sletning (retten til at blive glemt)

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Retten til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.

Retten til dataportabilitet (udlevering af data).

Du har ret til at anmode om, at modtage dine data i almindeligt anvendt format.

Retten til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Retten til ikke at være genstand for automatisk behandling

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Retten til at klage

Du har ret til at klage til datatilsynet, såfremt dine data ikke bliver behandlet i overensstemmelse med loven.

For yderligere om dine rettigheder, henvises til Vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på datatilsynets hjemmeside.

Hvordan vi beskytter dine data

Vi bestræber os på at behandle dine persondata med høj sikkerhed. Derfor har vi to-faktor godkendelse og stærke koder til alle systemer, som indeholder persondata. Vi printer aldrig persondata, og vi sletter persondata fra vores systemer, når der ikke længere er behov for dem. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, beder vi om at bekræfte dit ønske. Det gør vi for at sikre os, at det er dig og ikke en anden, der har tilmeldt din mailadresse. Vi har desuden antivirus installeret både på vores arbejdscomputere, samt indbygget i vores mailprogram.